Brudd i tarifforhandlingene i en riggnæring i krise

Norges Rederiforbund kom ikke til enighet med Industri Energi og SAFE i årets hovedoppgjør for riggarbeidere. 

- I et særdeles krevende riggmarked med kraftig fall i aktivitetsnivå, kansellering av riggkontrakter, rigger i opplag og hvor arbeidsplasser forsvinner, er det svært skuffende å oppleve at arbeidstakerne fremmer krav som er frikoblet fra den situasjonen næringen befinner seg i, sier forhandlingsleder i Norges Rederiforbund, Jakob Korsgaard.

Norges Rederiforbund hadde på forhånd oppfordret til ansvarlighet i hovedoppgjøret, men nådde ikke frem med dette. Antall rigger i opplag vil fortsette å øke i løpet av 2016 og 2017. Innen utgangen av juni forventes 23 rigger å ligge i opplag.

-I dagens situasjon kan vi simpelthen ikke pådra oss økte lønnskostnader i en næring som allerede har svært gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Korsgaard. Rederiforbundet er opptatt av å få opp aktiviteten slik at vi kan beholde kompetansen og gjenskape tapte arbeidsplasser, og finner det således uforståelig at fagforeningene prioriterer lønnsvekst fremfor jobbtrygghet.

Kontaktperson:  Jakob Korsgaard mobil 40 80 70 10