Årskonferansen: Walter Qvam og Sturla Henriksen

"Krevende tider, men langsiktig optimisme for de maritime næringene."