Varsler streik på fire rigger og to produksjonsskip

Norges Rederiforbund har mottatt plassfratredelsesvarsel fra Industri Energi, SAFE og DSO som til sammen rammer seks flyttbare innretninger.

Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen 24. juni i oppgjøret for flyttbare innretninger og plattformboring på norsk kontinentalsokkel, kan det bli streik fra midnatt på boreriggene COSL Promotor, Maersk Giant, Deepsea Atlantic og Stena Don, samt produksjonsskipene Petrojarl Varg og Petrojarl Knarr.

Spørsmål knyttet til hvilke konsekvenser dette får for tredjepart må rettes direkte til selskapene som drifter enhetene.

Opptrapping av arbeidskonflikten innenfor de opprinnelige plassoppsigelsesvarsler kan gjøres med minimum 4 dagers varsel.

Resultatet fra meklingen vil kunngjøres så snart det foreligger 25 juni.