Presentasjoner - Environmental Update Seminar

Onsdag 10. juni ble det avholdt seminar med ca 40. deltagere i Norges Rederiforbunds lokaler. Tema var Nytt Miljøregelverk / Regulatory Updates.  Presentasjonene som ble holdt finnes her.