Rederiforbundets påtrykk for ansvarlig resirkulering av skip gir resultater

Norges Rederiforbund har gjennom mange år arbeidet internasjonalt for å bedre standarden innen skipsopphugging. Nå er signalene tydelig oppfattet i blant annet Bangladesh. - Det er tegn på at utviklingen går i riktig retning ved opphuggingsverft i sørøst Asia – det ser nå ut til at vårt arbeid for å forbedre denne delen av skipsfartens verdikjede gir resultater, sier Sturla Henriksen i en kommentar til Financial Express 1. november 2015.   

Norges Rederiforbund har i mange år hatt et klart standpunkt og fraråder våre medlemmer å hugge skip på verft som ikke er tilfredsstiller til Hong-Kong- konvensjonens krav. Når det nå viser seg at dette signalet er tydelig oppfattet og nå bidrar til at verft og myndigheter i Bangladesh ser at de må forbedre forholdene for å være konkurransedyktige, så er dette en meget positiv og etterlengtet utvikling.

-Det er akkurat den effekten vi håpet å oppnå, sier Henriksen. Videre roser han norske myndigheters og IMOs engasjement i saken og oppfordrer samtidig alle land om å ratifisere HKC for å legge til rette for ytterligere forbedringer for huggeland og internasjonal skipsfart. 

 Klikk på linken for å lese artikkelen:   http://www.thefinancialexpress-bd.com/2015/11/01/114360