Viktige signaler om satsing på økt konkurransekraft

Det er positivt at regjeringen gjennom revidert budsjett ønsker å styrke norsk næringslivs internasjonale konkurransekraft. Et viktig bidrag til det er forslaget om å endre permitteringsordningen tilbake fra 20 til 10 dager. - I en syklisk næring er vi avhengige av å holde på kompetansen gjennom krevende perioder, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen.

Rederiene er kjernen i de maritime næringene i Norge, og er en forutsetning for utvikling av den norske maritime klyngen. 2015 og 2016 ligger an til å bli krevende år for rederiene, særlig innenfor maritim offshore, som venter en økning i antall skip og rigger i opplag. Dette påvirker også arbeidsmarkedet og tilgangen på relevant kompetanse.

- Maritim næring gjør det den kan for å omstille virksomheten i en krevende tid, men det er et viktig tiltak at regjeringen i revidert statsbudsjett styrker bedriftenes mulighet til å permittere ansatte i perioder med liten arbeidsmengde, sier Henriksen og legger til; 

- Om kort tid legger regjeringen frem sin maritime strategi.  I en tid der både markedsforholdene og det globale omgivelsesbildet er særlig krevende, er det ekstra viktig at den maritime politikken er forutsigbar og internasjonalt konkurransedyktig.  Da kan vi fortsette å videreutvikle oss som en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner.

Det er spesielt fire ting som blir viktig i den maritime strategien: Konkurransedyktige vilkår når det kommer til rederibeskatning, styrking av det norske flagget med en oppmykning av fartsområdebegrensningene, en god nettolønnsordning for norske sjøfolk, og å stimulere til norsk privat eierskap. Aktiv politikk virker, også i krevende perioder, sier Henriksen.

Det er positivt at regjeringen vil øke den norske innsatsen for båtflyktninger ved å sende skip og mannskap til Middelhavet, avslutter Henriksen.