Ki-tack Lim fra Sør-Korea ny generalsekretær i IMO

Ki-tack Lim fra Sør-Korea er valgt til ny generalsekretær i FNs internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO). Han overtar etter japanske Koji Sekimizu som ikke ønsket gjenvalg når hans periode på fire år avsluttes 31. desember 2015.

Ki–tack Lim fikk stillingen i konkurranse med fem andre kandidater, blant andre Andreas Nordseth fra Danmark. 

Lim ønsker bla. mer effektivitet i IMO og å styrke sjøfartsorganisasjonens synlighet. Generalsekretæren er valgt av rådsmøtet i IMO, og vil formelt bli utnevnt i slutten av november. Utnevnelsen gjelder for en fireårsperiode.

Han tiltrer stillingen 1. januar 2016.