Næringslivsseminar i Brasil

Administrerende direktør Sturla Henriksen følger næringslivsdelegasjonen som er med når H.K.H. Kronprinsen reiser til Brasil i november. Det norske maritime fotavtrykket i Brasil er betydelig. Flere norske rederi har etablert seg i Brasil og en satsing på offshore olje og gassutvinning har gitt norske leverandører en ledende posisjon i sektoren.

Det er nesten 160 bedrifter i Brasil som regnes som norske. Brasil er en av verdens største økonomier og landet har de siste årene iverksatt flere reformer for å styrke økonomien ytterligere.

Flere norske rigg- og offshorerederier har kontorer i Brasil. Omtrent hvert fjerde offshorefartøy på sokkelen er norsk-kontrollert og det var i 2014 3300 anløp av norsk-kontrollerte skip i Brasil. Norske rederier tiltrekker seg også det øvrige norske maritime miljøet til Brasil.

Sturla Henriksen vil delta på programmet i Brasilia og i Rio de Janeiro. Delegasjonen skal blant annet besøke skipsverftet Vard Niteroi for å synliggjøre det sterke norske maritime miljøet i Brasil. Selskapet Dof Subsea bygger offshorefartøy på dette verftet.

Påmelding og informasjon om programmet.