Mekling i riggoppgjøret

Riksmekleren har nå fastsatt meklingsdato for riggoppgjøret til 24. juni med frist til klokken 24:00.

21. mai ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og fagforeningene Industri Energi, SAFE og DSO om eventuelle lønnsreguleringer for ansatte på flyttbare innretninger samt plattformboring mv. på permanente plasserte innretninger på norsk sokkel.

Industri Energi har varslet plassoppsigelse for 1346 medlemmer på 17 innretninger, mens SAFE og DSO har meldt plassoppsigelse for samtlige av sine respektive 2925 og 626 medlemmer innenfor avtaleområdet. 

 

Det er i dag avklart at meklingen vil finne sted 24. juni. Dersom meklingen ikke fører frem, vil konflikt kunne iverksettes etter 24. juni kl. 24:00.