Maritime klynge i Brasil

Det norske maritime fotavtrykket i Brasil er betydelig. I forbindelse med H.K.H Kronprinsens besøk til Brasil inviterer næringen til seminar i Rio de Janeiro 17. november. 

Brasil er en av verdens største økonomier og landet har de siste årene iverksatt flere reformer for å styrke økonomien ytterligere.

Omtrent hvert fjerde offshorefartøy på sokkelen er norsk-kontrollert og det var i 2014 3300 anløp av norsk-kontrollerte skip i Brasil. Norske rederier tiltrekker seg også det øvrige norske maritime miljøet til Brasil.

 

Mer informasjon om seminaret finner du her.