Budsjettendringer i feil retning

Regjeringen foreslår i tilleggsproposisjonen å kutte i nettolønnsordningen. Samtidig reverserer de også forslaget om å redusere formueskattesatsen fra 0,85 til 0,8 prosent. -Det er skuffende at regjeringen nå reverserer viktige forslag for næringslivet i en situasjon der vi har behov for å sikre arbeidsplasser og stimulere til økt vekst og verdiskaping, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Det siste året har et kraftig fall i oljeprisen, lav økonomisk vekst og en reduksjon av olje- og gassaktiviteten i Norge og internasjonalt slått hardt inn i deler av den maritime verdikjeden. Særlig har rigg- og offshoreselskapene opplevd en kraftig aktivitetsbrems og har i dag en svært krevende markedssituasjon. I dag er nærmere 70 skip og rigger i opplag, og selskapene gjør nå hva de kan for å overleve i et tøft marked.

- I en tid der markedsforholdene er særlig utfordrende, er det ekstra viktig at den maritime politikken er forutsigbar og konkurransedyktig. I regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet som ble lagt frem 30. oktober varsles det at iverksettelse av fartsområdeendringene blir utsatt til 1. mars 2016. Norges Rederiforbund mener tiltakene må iverksettes så raskt som mulig og senest fra årsskiftet, sier Henriksen.

Norges Rederiforbund mener også det er et skritt i feil retning å reversere forslaget om redusert sats i formueskatten fra 0,85 til 0,8 prosent.

 -Det er viktig for Norge å sikre omstilling og verdiskapingen på lang sikt. Da må man ikke strupe innsatsen som skal bidra til nye arbeidsplasser.  Formueskatten er en uheldig særskatt på norsk, privat eierskap, avslutter Henriksen.