Brudd i nordisk NIS - oppgjøret

Det lyktes ikke Rederiforbundet og de tre sjømannsorganisasjonene å komme til enighet om revisjon av overenskomsten for ansatte bosatt i Norden og norske statsborgere på skip i NIS-registeret.

Forhandlingene gjaldt hovedrevisjon av overenskomsten som utløp 31.12.2014, men som partene valgte å utsette etter innledende forhandlinger i januar på grunn av den usikre markedssituasjonen. Oppgjøret går nå til mekling ved Riskmeklerens kontor -  meklingsdato vil bli fastsatt på et senere tidspunkt.