Beredskap i Nordområdene

Andøya flystasjon og Andøya Space Center sto på programmet , og det ble blant annet gitt en presentasjon av Sarinor-prosjektet på flystasjonen.

Dette prosjektet har som mål å høyne beredskapen for maritime ulykker i nord.

- Sarinor-prosjektet har som mål å styrke beredskapen i nord i forhold til maritim sektor. Det gjelder både i forhold til miljøutslipp, søk og redning - både med tanke på redning av mennesker og materiell, sier Tor Husjord i Maritimt Forum Nord. 

Deltagerne fikk også være med på øvelse med et Orion-fly. 

-Dette har vært to lærerike dager. Nordområdene er et viktig område for maritim næring i dag. Men det er viktig å få på plass et internasjonalt regelverk, god infrastruktur og industielle standarder for å sikre en bærekraftig utvikling i nordområdene, sier Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Sturla Henriksen, Tor Husjord, Kari Anne O. Hansen og  Ida Skar før flyturen med Orionfly.