Arctic Business Sekretariatet åpnet i Bodø

Arctic Business-sekretariatet åpnet i Bodø i dag. -Dette vil bidra til at næringslivet i enda større grad kan være en konstruktiv og ansvarlig aktør i et område som blir stadig viktigere både politisk og økonomisk, sier Sturla Henriksen, adm. dir. i Norges Rederiforbund.

-Den første Arctic Business-konferansen i oktober i fjor var en stor suksess og viser at næringslivet ønsker en møteplass for å diskutere arktiske spørsmål og muligheter. Arbeidet med Arctic Business og et fast sekretariat i Bodø vil bidra til at norsk og internasjonalt næringsliv i enda større grad kan bidra konstruktivt til en ansvarlig og bærekraftig utvikling i nord, sier Henriksen. 

Sekretariatet skal posisjonere og forankre møteplassen Arctic Business nasjonalt – overfor blant annet lokalt næringsliv og myndighetsapparat, norske bedrifter og nasjonale myndigheter – og internasjonalt. Nordland fylkeskommune bidrar med finansiering.

-Jeg er veldig fornøyd med å bidra til at en viktig aktør som Rederiforbundet legger både nordområdekonferansen og et sekretariat til Nordland, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Han legger til:

-Etableringen av Arctic Business vil styrke hele det nord-norsk næringslivet. Det er gledelig og viktig for utviklingen i nord at tunge aktører innen næringslivet møtes i Bodø og etablerer seg her.

Økt aktivitet i nordområdene skaper nye muligheter, men medfører også et særskilt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Med god støtte fra Nordland fylkeskommune og Maritimt Forum Nord, samlet Rederiforbundet i fjor 130 toppledere fra et bredt sammensatt næringsliv til konferansen Arctic Business i Bodø. Konferansen arrangeres hvert andre år, i samarbeid med blant andre DNV GL, Kongsberg Gruppen og Statoil, og hensikten er å diskutere næringslivets ansvar og bidrag til en bærekraftig utvikling i nord. Neste Arctic Business arrangeres i Bodø 25-26 mai 2016.