Berømmer norske skips innsats i Middelhavet

Den italienske kystvakten takket Norge og berømmer norske skips innsats i Middelhavet da administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen besøkte deres hovedkontor i Roma fredag.

Det er til enhver tid mellom 10 til 30 norskkontrollerte skip i Middelhavet og i 2014 reddet norskkontrollerte skip 5000 båtflyktninger i Middelhavet. 

Rederiforbundet fikk en god orientering om Italias ressurser og deres erfaringer fra redningsoperasjoner i Middelhavet de siste årene.Det er den italienske kystvakten som leder den EU-organiserte opersjonen Trition. Det norske skipet Siem Pilot kom torsdag til Sicilia for å delta i operasjonen.

Den italienske kystvakten roste norske skips innsats i området og mente at Siem Pilot var et meget godt egnet skip for denne operasjonen.

Rederiforbundet har det siste året informert både EU, FN og norske myndigheter om situasjonen i Middelhavet, og delt historier fra norske skip og sjøfolk som bare i 2014 deltok i mellom 30 og 40 redningsaksjoner. Rederiforbundet har også, i samarbeid med rederiene, utarbeidet retningslinjer for skip som skal jobbe i eller seile gjennom Middelhavet.

Sturla Henriksen mener den italienske kystvakten har gjort en formidabel innsats i Middelhavet de siste årene. Det er nå viktig at flere europeiske land bidrar med søk- og redningsressurser i området der flyktningestrømmen er størst. 

-Vi takker Italia for deres innsats i denne situasjonen og mener den italienske kystvakten har vist en stor profesjonalitet i støtte til våre skip og mannskap, sa Sturla Henriksen under møtet.