Enighet i NOR-forhandlingene

Det er enighet i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og de tre sjømannsorganisasjonene om oppgjøret for NOR-skip i utenriksfart.

Forhandlingene gjaldt hovedrevisjon av overenskomstene for ca 10.000 ansatte på i det alt vesentlige NOR–registrerte skip i innen offshore og fergefart. - Det er enighet om at det gis et generelt lønnstillegg på 2,5 % fra 1. november og partene viser med det at man tar næringens konkurransesituasjonen og siste tids utviklingen på norsk sokkel alvorlig, sier forhandlingsdirektør Pål Tangen i Norges Rederiforbund.