Drifts- og miljøutvalget for offshore entreprenørvirksomhet, DMU, er et utvalg for Rederiforbundets Gruppe for offshore entreprenørvirksomhet (GOE) på driftsledernivå. Det behandler forhold vedrørende drift av flyttbare offshore innretninger (rigger). Dette inkluderer rammebetingelser og overordnet styring i relasjon til sikkerhet, operasjonelle utfordringer, arbeidsmiljø, ytre miljø, rekruttering, kompetanse, organisering og bemanning. Utvalget rapporterer til GOE-styret. DMU har opprettet underutvalg på områder der dette har vært nødvendig.

Dokumenter

Dokumentnavn Publisert dato Kategori Last ned
DMU Møtedokumentasjon 11. mars 2015.pdf 04.03.15 pdf

Kontaktperson

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print