Illustrasjon av norsk maritim klynge

Norge er et av få land med en tilnærmet komplett maritim klynge.

I løpet av 2020 har både verdiskaping og antall sysselsatte blitt redusert.

Ferske tall viser at den samlede næringen sysselsatte rundt 82 500 personer i 2020, og bidro med en verdiskaping på 144 milliarder kroner.

Du finner oppdaterte nøkkeltall og statistikk her.

Norske rederier og maritime bedrifter har vært teknologiledende gjennom mange år. De står blant annet sentralt i den avanserte teknologiutviklingen av olje- og gassnæringen. Spesialfartøy, posisjoneringssystemer og styringssystemer er eksempler på områder hvor den norske næringen leder an.

Norske maritime selskaper bruker teknologi og kompetanse fra blant annet offshoreindustrien til å etablere seg i nye markeder.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print