Illustrasjon av norsk maritim klynge

Norge er et av få land med en tilnærmet komplett maritim klynge.

I løpet av 2020 har både verdiskaping og antall sysselsatte blitt redusert. Ferske tall viser at den samlede næringen sysselsatte rundt 82 500 personer i 2020, og bidro med en verdiskaping på 144 milliarder kroner.

Du finner oppdaterte nøkkeltall og statistikk her.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print