Medlemmer i Gruppen Offshore Service (GOS) er rederier som eier skip som utfører seismikk, forsyning, ankerhåndtering og andre typer spesialoperasjoner på norsk og utenlandsk sokkel.

Gruppen fokuserer på problemstillinger knyttet til konkurransedyktige rammevilkår, høyt og jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel, kompetanse, internasjonal markedsadgang, samt relevante miljøspørsmål.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print