Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund har et felles fagnettverk Well Incident Task Force (WITF-nettverk) der utveksling av erfaring og kommentarer foregår i all hovedsak per mail og som er et supplement til Norsk olje og gass sin arbeidsgruppe.

 

Bedre gjennom kunnskapsdeling

Dokumentnavn Publisert dato Kategori Last ned
Handbook for Application for Acknowledgement of Compliance 23.01.15 doc
Retningslinjer for implementering av en 13852-1 på eksisterende dekkskraner på flyttbare innretninger 23.01.15 pdf
Norm for fysisk - kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 01.08.1995 og som opererer på norsk sokkel 23.01.15 pdf
Sharing to be better, English 23.01.15 pdf
Sharing to be better, Norwegian 23.01.15 pdf
Håndbok for søknad om samsvarsuttalelse (SUT) 23.01.15 pdf

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print