NORSOK standardene er utviklet av den norske petroleumsindustrien for å oppnå sikre og kostnadseffektive løsninger for både eksisterende og fremtidige utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Standardiseringsaktivitetene innen petroleumsområdet styres av Sektorstyret Petroleum.

Viktige oppgaver for sektorstyret er å bidra til et brukerstyrt, effektivt standardiseringsarbeid i overensstemmelse med Standard Norges mål, overordnede planer og strategi. Sektorstyret Petroleum har en balansert sammensetning som gjenspeiler aktørene og deres aktivitetsnivå.