Samarbeid for Sikkerhet er et 3-parts samarbeid som har som hovedmål å bedre sikkerheten i petroleumsindustrien.

Vi i Samarbeid for Sikkerhet er takknemlige for alle kommentarer, ideer og forslag til nye aktiviteter som kan bidra til å øke sikkerheten på arbeidsplassene våre.

Går du og lurer på noe så bare ta kontakt med oss. Det er ikke alltid det er de store revolusjonære ideene som skaper bedre sikkerhet. Vi tror at små forbedringer kan være like viktige gitt at de blir satt i system.


Alle aktørene i petroleumsindustrien har et felles mål om å unngå skade på mennesker, miljø og materiell.