Norsk skipsfart er kjennetegnet av en innovasjons- og teknologiutvikling som har bidratt til at Norge i dag er en av verdens mest avanserte maritime nasjoner. I moderne tid har nesten all vesentlig maritim innovasjon hatt et tydelig norsk stempel. Samtidig er det naivt å basere seg på at den norske næringens unike innovasjonsevne ikke kan kopieres av andre. Vi beholder ikke forspranget uten vilje til å satse og investere. Vi må være best både på kunnskap og innovasjon om vi skal beholde vårt globale forsprang.

Vår oppgave er å tilrettelegge for at våre medlemmer er internasjonalt ledende på teknologiutvikling og innovasjon, og vi skal sikre at norske myndigheter prioriterer forskning, utvikling og innovasjon på tema som er av betydning for maritim næring.

Rapporter

Dokumentnavn Publisert dato Kategori Last ned
Innovasjonsmelding 20.01.11 pdf