Kjernen i skipsfarten har i all tid vært å flytte en vare fra ett punkt til et annet. Dette vil være grunnleggende også fremover. Digitaliseringen åpner en rekke nye muligheter, og utviklingen vil forsterkes ytterligere i årene fremover. Når det gjelder operasjonsmønster, forretningsmodeller, kompetansebehov, sårbarhetsvurderinger og en rekke andre deler av virksomheten, vil vi bli utfordret til å tenke nytt.

Med stor om- stillingsvilje og -evne fra både eiere, ansatte,  regulerende myndigheter og teknologileverandører,  har vi tro på at den norske maritime klyngen kan være ledende på nye digitale løsninger.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print