Norske rederier er opptatt av å drive kvalitetsskipsfart. Norges Rederiforbund arbeider for at norske rederier skal være ledende i utviklingen av ny teknologi og det er viktig å bidra til offensive tiltak for å sikre våre sjøfolk og en positiv utvikling for skipsfarten som helhet.

Vi mener at fremtidens vinnere i den internasjonale konkurransen vil være ledende på teknologi, digitalisering og ha høy kvalitet på sikkerhetsarbeidet. Ansvaret er et felles ansvar for hele samfunnet skipsfarten er en del av.

Våre medlemmer har skip og rigger på alle verdens hav til en hver tid. Derfor er vi helt avhengig av at de reguleringer som gjelder for næringen også gjelder internasjonalt. Like spilleregler er grunnleggende for en sunn og god konkurransesituasjon. Norges Rederiforbund jobber derfor aktivt i alle internasjonale fora som fastsetter regler på sikkerhet og ny teknologi. 

Norges Rederiforbund skal tilrettelegge for at våre medlemmer er internasjonalt ledende på teknologi, sikkerhet og innovasjon.

Les mer

Nyheter om maritim sikkerhet og teknologi

Vis flere saker

Rapporter

Dokumentnavn Publisert dato Kategori Last ned
Handbook for Acknowledgement of Compliance (AoC) 09.09.15 pdf
Barrier Management - Good practices report 07.01.15 pdf
Nordområdestrategi - Ansvarlig aktør aktiv deltaker 04.12.14 pdf
Maritime Opportunities in the Arctic 21.11.14 pdf
Blue Ocean - Green future 14.01.13 pdf
Blått hav- grønn fremtid 14.01.13 pdf