Norges Rederiforbund er opptatt av at resirkulering av skip skal skje på en forsvarlig måte uten stor risiko for liv, helse og miljø. For å bidra til mer miljøvennlige standarder har vi anbefalt våre medlemmer om ikke å hugge skip i Bangladesh før forholdene på verftene der blir tilfredsstillende. Vi har sammen med norske myndigheter også vært pådriver for Hong Kong konvensjonen, som er et internasjonalt forpliktende regelverk for hugging av skip som ble vedtatt av IMO i 2009. Konvensjonen er en milepæl i arbeidet med å forbedre forholdene ved resirkuleringsverft, og vi venter nå på at konvensjonen skal tre i kraft internasjonalt. Rederiforbundet har også etablert et ship recycling nettverk.

Les mer: