Norges Rederiforbund er opptatt av at resirkulering av skip skal skje på en forsvarlig måte uten risiko for liv, helse og miljø. Vi er sammen med norske myndigheter pådriver for at Hong Kong-konvensjonen skal tre i kraft snarest mulig for å sikre et internasjonalt forpliktende regelverk for gjenvinning av skip.

Du kan lese mer om forbundets tilrådning til medlemmene om resirkulering av skip i dokumentene under.    

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print