Rederinæringen har etablert et internasjonalt maritimt anti-korrupsjonsnettverk (MACN). Bakgrunnen var ønske om et maritimt bransjenettverk for å møte utfordringer knyttet til korrupsjon og såkalte «facilitation payments» i havner. Rederiforbundet er medlem i nettverket. Nettverket har en egen medlemsportal med ulike verktøy og hvor det også kan rapporteres anonymt om hendelser i ulike havner. I portalen finner du MACNs e-læringsprogram, eksempler på ulike «Code of conduct» og «Supplier code of conduct», certepartiklausuler, «self-assessment scheme» og en rekke andre nyttige verktøy.

Besøk MACN sine nettsider

Mer informasjon

Medlemmer kan logge seg inn for å få tilgang til mer informasjon på denne siden.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print