Anti-korrupsjonstiltak er en viktig del av forbundets CSR-arbeid. Korrupsjon kan ramme virksomheter hardt, både økonomisk og omdømmemessig. Regelverket blir stadig mer komplekst og treffer norske virksomheter i økende grad. Det forventes at styret og ledelsen i norske virksomheter aktivt følger opp konkrete saker, samt implementerer robuste antikorrupsjonssystemer. Foretaksstraff forekommer hyppigere, og det er betydelig mediafokus når kritikkverdige hendelser oppdages. Betydelige verdier går tapt fordi selskaper mister kontrakter, blir utelukket fra enkelte markeder og taper anseelse og tillit.  

Et viktig verktøy for arbeid mot korrupsjon i maritim næring er Maritime Anti-Corruption Network (MACN)  som Rederiforbundet var med på å etablere i 2011.

Nettverket har på få år utviklet seg til et anerkjent internasjonalt nettverk av rederier, transportkunder, agenter og organisasjoner som står sammen om såkalte «collective actions» og som deler beste praksis og ulike verktøy. MACN har også etablert et anonymt rapporteringsverktøy - en database - som er til stor hjelp for rederier som anløper havner i korrupsjonsutsatte land. I databasen finner man informasjon om hva skipet kan forvente ved anløp i ulike havner og konkrete råd for å forebygge og håndtere situasjoner som oppstår. Nærmere informasjon om medlemskap i MACN finner du ved å klikke på linken over.    

Forbundet har også utarbeidet en Anti-korrupsjonshåndbok som du finner her.

Mer om anti-korrupsjon

Dokumentnavn Publisert dato Kategori Last ned
Presentation of MACN Collective Actions at Norwegian School of Economic 20.4.17.pdf 16.06.17 pdf
Korrupsjonsdommer i Norge 2003 - 2015 26.02.16 pdf
Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar 22.10.15 pdf

Mer informasjon

Medlemmer kan logge seg inn for å få tilgang til mer informasjon på denne siden.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print