Korrupsjon kan ramme virksomheter hardt, både økonomisk og omdømmemessig. Regelverket blir stadig mer komplekst og treffer norske virksomheter i økende grad. Det forventes at styret og ledelsen i norske virksomheter aktivt følger opp konkrete saker, samt implementerer robuste antikorrupsjonssystemer. Foretaksstraff forekommer hyppigere, og det er betydelig mediafokus når kritikkverdige hendelser oppdages. Betydelige verdier går tapt fordi selskaper mister kontrakter, blir utelukket fra enkelte markeder og taper anseelse og tillit. Anti-korrupsjonstiltak er derfor en viktig del av forbundets CSR arbeid. Vi har utarbeidet retningslinjer og en e-læringsvideo samt etablert arbeidsgrupper på ulike temaer, i tillegg til at vi har en sentral rolle i Maritime Anti-Corruption Network (MACN).

Samarbeidspartnere og medlemskap:

  • Transparency International Norway
  • Maritime Anti-Corruption Network

Mer om anti-korrupsjon

Dokumentnavn Publisert dato Kategori Last ned
Suez-kanalen - MACN - artikkel i Sysla 10.01.18 pdf
Presentation of MACN Collective Actions at Norwegian School of Economic 20.4.17.pdf 16.06.17 pdf
MACN collective action impact report 2016.pdf 16.06.17 pdf

Mer informasjon

Medlemmer kan logge seg inn for å få tilgang til mer informasjon på denne siden.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print