Næringslivets samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes og hvordan bedrifter driver sin kjernevirksomhet. Rederiforbundet arbeider for norske verdier i en global næring og for globale løsninger. Som en av verdens ledende maritime nasjoner har vi en særskilt mulighet og et ansvar for å påvirke utviklingen. Vi har satt ambisiøse mål for oss selv og våre medlemmer.

Vår ambisjon er å være i front når det gjelder å tilby bærekraftige løsninger. For mer informasjon les vår rapport om hvordan maritim næring kan bidra til FNs bærekraftsmål (SDG) og vår nyeste CSR-rapport om hvordan Rederiforbundet arbeider for å nå målene.

Fokusområder

Aktuelt om Samfunnsansvar

Vis flere saker

Sentrale dokumenter

Dokumentnavn Publisert dato Kategori Last ned
09.07.18 Rederiforbundets personvernerklæring - medlemmer og eksterne.pdf 03.09.18 pdf
New UN Ocean platform 15.03.18 pdf
CSR-rapport 27.11.17 pdf
DNV GL Sustainable Developments Goals 2017.pdf 20.06.17 pdf
Arctic Investment Protocol, Guidelines for Responsible Investment 19.02.16 pdf
Labour and Legal Affairs CSR 13.1.2016 12.01.16 pdf
New BIMCO anti-corruption clause 18.12.15 pdf
Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar 21.10.15 pdf
Rederiforbundets høringsuttalelse til Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi - utfordringer og muligheter innen skipsfarts- og offshorenæringen 21.10.15 pdf
Norges Rederiforbunds posisjon på samfunnsansvar 19.10.15 pdf