Aktiv næringspolitikk gir konkurransekraft. Maritim næring er en kunnskapsintensiv, gjennomglobalisert næring. For at Norge skal opprettholde sin posisjon som en maritim stormakt trengs internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår.

Les mer om våre standpunkt her

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print