Klima- og miljøutfordringer, teknologisk utvikling og store krav til omstilling gjør at Norge vil få betydelige endringer i kompetansebehov i fremtiden.

I få næringer er dette like tydelig og viktig som i den maritime næringen. For å lykkes med det, trengs ferdigheter, kompetanse og kunnskap.

Les mer om hva som skal til for at Norge skal henge med i fremtidens kompetanseløp.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print