Skipsfarten representerer den viktigste infrastrukturen for handel mellom kontinentene. Mer enn 80 prosent av all varehandel fraktes med skip.

Les mer her om hvorfor et globalt regelverk er avgjørende for den maritime næringen.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print