Sjøtransporten er grunnmuren i den norske godstransporten og utgjør den klart viktigste transportformen inn og ut av landet.

Les mer om hva som må til får å styrke sjøtransportens konkurransekraft.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print