I mange hundre år har Norge vært en av verdens ledende skipsfartsnasjoner. Rederiene står i sentrum av den maritime klyngen, og bestiller skip, utstyr og tjenester fra et bredt spekter av maritime bedrifter, og bidrar dermed til å skape verdier og arbeidsplasser.

For å opprettholde Norge som en av verdens viktigste og største maritime nasjoner, er det avgjørende at næringen har internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår. Derfor jobber Norges Rederiforbund aktivt for å styrke konkurransekraften til norske rederier.

Under finner du våre politiske posisjoner på sentrale områder.

Rederiforbundet mener

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print