Nordområdene representerer store muligheter for økonomisk vekst, forskning og innovasjon. Det finnes et stort potensial for nye arbeidsplasser innenfor næringer som reiseliv og cruiseturisme, kommunikasjon, logistikk og maritime tjenester, energi- og matproduksjon og mineralutvinning. En bærekraftig utnyttelse av disse mulighetene stiller mannskap og utstyr overfor utfordringer som krever spesialkompetanse, erfaring og kunnskap.

Utvikling av kommersiell aktivitet i nordområdene fordrer derfor en ansvarlig tilnærming basert på vitenskapelig, industriell og erfaringsbasert kompetanse. For å sikre bærekraftige løsninger og verdiskaping, sikkerhet og akseptabel miljørisiko er det viktig å tilegne seg tilstrekkelig og relevant kunnskap samt utvikle relevant internasjonalt regelverk for arktiske maritime operasjoner, omfattende oppgradering og utbygging av relevant infrastruktur, og det må utvikles tilfredsstillende industrielle standarder.

Fokusområder

Artikler om Nordområdene

Vis flere saker

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print