Norges Rederiforbund lansert initiativet Arctic Business i 2014 med sikte på å få det internasjonale næringslivet til å engasjere seg sterkere og mer koordinert i debatten om næringsutvikling i Nordområdene.

Samarbeid er nøkkelen til suksess i nordområdene – samhandling og deling av kunnskap, ideer og «best practices». Arctic Business gjør dette ved å samle aktører på kryss av bedrifter, sektorer og land.

Arctic Business ble første gang arrangert i oktober 2014 i Bodø. Mer enn 130 toppsjefer, bedriftseiere og andre næringslivsrepresentanter deltok. 

Siden da har vi, i samarbeid med flere aktører, samlet toppledere til Arctic Business Summit i Oslo, Tromsø og Reykavik.

Artikler om Arctic Business

Vis flere saker

Kontaktperson

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print