Norge er en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner. Den norskkontrollerte flåten er verdens 4. største målt i flåteverdi. Norge er et av få land med en tilnærmet komplett maritim klynge. Med denne kunnskapen og innovasjonskraften kan vi skape løsninger som verden trenger, og samtidig skape verdier og arbeidsplasser langs hele norskekysten.

Les mer om den maritime klyngen her.

Norske rederier opererer en norskkontrollert flåte på over 1 400 skip og rigger over hele verden. Rederiene er navet i den maritime klyngen, gjennom at de knytter til seg verft, utstyrsleverandører, forsikringsselskaper, klasseselskaper, skipsdesignere og andre tjenesteleverandører.

Norsk rederivirksomhet har et høyt innslag av private norske eiere. Det setter norske rederier i stand til å ta investeringer som kanskje ikke er lønnsomme på kort sikt, men som har stor betydning på lang sikt. Derfor er det avgjørende viktig for norsk maritim næring at rederivirksomheten fremdeles er på norske hender. For å sikre dette må det være forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser for norsk privat eierskap.

Norskkontrollerte rederier opererer i et internasjonalt marked med fri konkurranse og Norges Rederiforbund har som mål å sikre at mest mulig av virksomheten skal eies og drives fra Norge. Dette forutsetter at Norge har internasjonalt konkurransedyktige, forutsigbare og stabile rammebetingelser for skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet.

Erfaringer viser at den maritime politikken virker. God politikk gir gode resultater.

 

Les mer