Norge er en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner. Den norskkontrollerte flåten er verdens 5. største målt i flåteverdi. Norske rederier opererer en norskkontrollert flåte på nær 1 800 skip og rigger over hele verden. Den norskkontrollerte offshoreflåten er verdens mest avanserte og den nest største i verden etter USA. Norge har også store markedsandeler innen tilknyttede tjenester, som klassifisering, finansiering og forsikring.

Norske rederier skaper store verdier og representerer unik kompetanse og innovasjonskraft. Næringen driver verdensomspennende aktiviteter på, i og under havet, og i skarp global konkurranse.

Som en av verdens ledende skipsfartsnasjoner er Norge en pådriver for høye internasjonale standarder til den globale skipsfartsindustrien. Vi tror at de som baserer sin virksomhet på kvalitet også vil være kommersielle vinnere i fremtidige markeder. 

Norskkontrollerte rederier opererer i et internasjonalt marked med fri konkurranse og Norges Rederiforbund har som mål å sikre at mest mulig av virksomheten skal eies og drives fra Norge. Dette forutsetter at Norge har internasjonalt konkurransedyktige, forutsigbare og stabile rammebetingelser for skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Erfaringer viser at den maritime politikken virker. God politikk gir gode resultater. 

Les mer