STCW konvensjonen (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) er en internasjonal konvensjon som setter kvalifiseringskrav for skipsførere, offiserer og annet vaktgående personell på handelsfartøy. STCW ble vedtatt av FNs maritime organ  – IMO i 1978 og trådte i kraft i 1984. Regelverket ble senere utvidet i 1995 og 2010.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print