I 2010 startet en dialog mellom de høyere maritime profesjons-utdanningsinstitusjonene, Kunnskapsdepartementet (KD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD) med ønske om å utvikle et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner som tilbyr maritim høyere profesjonsutdanning etter SAK prinsippet (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon). Institusjonene hadde før dette prosjekter og aktiviteter med liten grad av tverrinstitusjonelt samarbeid. I regjeringens maritime satsing “Stø kurs” ble prosjektet MARKOM2020 etablert av og finansiert av kunnskapsdepartementet fra 1. januar 2011. Prosjektet søker KD om finansiering for hvert år. For første gang er et omfattende samarbeid om utvikling av maritim utdanning iverksatt i Norge.

Gå til nettsiden

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print