Maritime trainee er et management trainee-program for nyutdannede masterkandidater med utdanning innen økonomi, teknologi, IT eller juss. Programmet går over 18 måneder, og består av en kombinasjon av arbeid i en bedrift og et faglig program fordelt på 5 samlinger i Norge, Singapore og London.

Gjennom programmet etablerer man som trainee et godt grunnlag for å gå inn i et bredt spekter av funksjoner innen den maritime næringen allerede tidlig i karrieren. Programmet fokuserer på 4 nøkkelområder:

     1)     Maritim kompetanse på tvers av havnæringene
     2)     Ledelseskompetanse
     3)     Digital kompetanse
     4)     CSR og bærekraft

Mer informasjon om maritime trainee finner du her:

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print