Maritime trainee er et management trainee-program for nyutdannede masterkandidater med utdanning innen økonomi, teknologi, IT eller juss. Programmet går over 18 måneder, og består av en kombinasjon av arbeid i en bedrift og et faglig program fordelt på 5 samlinger i Norge, Singapore og London.

Gjennom programmet etablerer man som trainee et godt grunnlag for å gå inn i et bredt spekter av funksjoner innen den maritime næringen allerede tidlig i karrieren. Programmet fokuserer på 4 nøkkelområder:

     1)     Maritim kompetanse på tvers av havnæringene
     2)     Ledelseskompetanse
     3)     Digital kompetanse
     4)     CSR og bærekraft

Programmet har vært svært attraktivt for traineer så vel som deltagende bedrifter. Høsten 2018 startet Kull 11 av programmet etter en rekrutteringsprosess med 1400 søkere til programmets 16 stillinger. 

Mer informasjon om maritime trainee finner du her:

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print