I 2008 tok Norges Rederiforbund og Oslo Maritime Network initiativ til Global Maritime Knowledge Hub (MarHub). Ideen var å styrke Norges posisjon som en verdensledende maritim nasjon gjennom utdanning, forskning og innovasjon. Inspirasjonen var suksessen til kunnskapsbaserte klynger. Originalt var målet til MarHub å få finansiert 20 maritime professorat ved norske universitet og høgskoler.

MarHub har både oppnådd sitt opprinnelige mål og fortsatt videre med arbeidet med å styrke den maritime kunnskapsklyngen. Per 2015 har næringen finansiert 21 professorat og 2 vitenskapelige sentre ved 6 høyere utdanningsinstitusjoner.

 Norges Rederiforbund er sekretariat for MarHub sammen med Maritimt Forum.