Norges Rederiforbund har en offensiv og ambisiøs miljøvisjon. Målet er at norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. Veien mot nullutslipp er krevende og lang, men det er ingen som er bedre rustet til den seilasen enn norske skip og rederier. Som en av verdens mest moderne skipsfartsnasjoner er vi stolt av å gå foran som gode forbilder også ved å kutte miljøskadelige utslipp.

Norges Rederiforbund går derfor i bresjen for mer forskning og utvikling på dette området, og for at denne forskningen omgjøres til målbare resultater.

Vis flere saker

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print