Norges Rederiforbund har en offensiv og ambisiøs miljøvisjon. Målet er at norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. Veien mot nullutslipp er krevende og lang, men det er ingen som er bedre rustet til den seilasen enn norske skip og rederier. Som en av verdens mest moderne skipsfartsnasjoner er vi stolt av å gå foran som gode forbilder også ved å kutte miljøskadelige utslipp.

Norges Rederiforbund går derfor i bresjen for mer forskning og utvikling på dette området, og for at denne forskningen omgjøres til målbare resultater.

I regi av Norges Rederiforbund har norske rederier tatt grep ved å vedta fire ambisiøse mål nedfelt i en klimastrategi. De fire målene innebærer at medlemmene skal; kutte sine klimautslipp med 50% per transportert enhet innen 2030, målt mot 2008. Fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi. Fra 2050 skal den norske flåten være klimanøytral. Strategien innebærer også et internasjonalt forbud mot drivstoff-typer som ikke er klimanøytrale, fra 2050.

Her kan du lese klimastrategien i sin helhet: https://rederi.no/rapporter/

Vis flere saker

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print