Som arbeidsgiverorganisasjon tilbyr vi medlemmene tariffavtaler og modellavtaler fra de mest sentrale rekrutteringslandene til bruk på både norske og utenlandsregistrerte skip. I tillegg representerer vi det største tariffområdet på norsk kontinentalsokkel som omfatter alle offshorearbeidere på flyttbare innretninger samt majoriteten innenfor plattformboring.

Innenfor feltet arbeidsliv og jus arbeider vi med å
  • etablere og vedlikeholde tariffavtaler og modellavtaler for norske og utenlandske sjøfolk på NOR-, NIS- og utenlandske registrerte skip, samt offshorearbeidere innen entreprenør- og servicevirksomheten på norsk sokkel
  • delta i nasjonal og internasjonal regelverksutvikling, blant annet gjennom ILO, IMO, BIMCO, ICS og ECSA
  • rådgi medlemsbedriftene innenfor hele arbeidsgiverfeltet, herunder arbeidsrett, trygderett,  sosialrett og skatterett
  • delta i faglige nettverk innenfor sjørett, petroleumsrett, konkurranserett og forsikringsrett
  • bistå medlemmene med forhandlinger og prosedyre i arbeidsrettssaker
  • avholde kurs og arrangere konferanser for personalmedarbeidere i medlemsbedriftene
  • utarbeide faglige innspill som høringsuttalelser, utredninger og rapporter