Norges Rederiforbund representerer medlemsbedrifter innen utenriks skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet som sysselsetter 60.000 arbeidstakere fra 50 forskjellige nasjoner. Som en av verdens ledende maritime nasjoner har Norge en unik mulighet til å påvirke utviklingen av den internasjonale maritime næringen. En sterk skipsfartsnæring med base i Norge er en viktig premiss for å opprettholde og videreutvikle de arbeidsmessige og sosiale vilkårene for sjøfolk verden over.

Les mer om arbeidsgiveravdelingens tilbud til medlemmene

Arbeidsgiverportalen

Aktuelt om Arbeidsliv og jus

Vis flere saker