Norges Rederiforbund er arbeidsgiverforening for virksomheter innen utenriks skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet som sysselsetter omlag 50.000 arbeidstakere fra over 50 ulike nasjoner. Som en av verdens ledende maritime nasjoner har Norge unike muligheter til å påvirke den internasjonale maritime næringen. En sterk norsk skipsfartsnæring er viktig for å opprettholde og videreutvikle sosiale vilkår for sjøfolk verden over.

På disse sidene får du som medlem tilgang til alle våre tariffavtaler, samt nyttige maler og veiledningsstoff som er spesifikt tilpasset skipsfartsforhold og sokkelarbeid.

Les mer om arbeidsgiveravdelingens tilbud til medlemmene

Arbeidsgiverportalen

Aktuelt om Arbeidsliv og jus

Vis flere saker