Amund Drønen Ringdal

Kontaktinfo

Mobil: +47 920 84 378
Telefon: +47 22 40 15 00
E-post: adr@rederi.no

Stilling

Direktør Politikk & Analyse

Bio

Ringdal er næringspolitisk direktør. Han har tidligere vært ansatt i Rederiforbundet, men har de siste årene vært direktør for Samfunnskontakt i Microsoft og Statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet og i Samferdselsdepartementet. Ringdal er utdannet innen miljø- og havbruksteknologi fra Høyskolen i Bergen.