Global Outlook Conference 2017: Maritim næring ser fremover

Nærmere 350 gjester fra over 40 nasjoner deltar på Norges Rederiforbunds ”Global Outlook Conference 2017” 28. mars. Til tross for krevende markeder for skipsfarten med lav vekst i verdenshandelen, lave oljepriser og skip i opplag, opprettholder Norge sin posisjon som verdens sjette største skipsfartsnasjon målt i flåteverdi. Nå samles politikere og næringsledere i Oslo for å se hvilke trender og utviklingstrekk som vil prege bransjen fremover.

-Av rederienes inntekter forventes syv av ti kroner å komme fra utenlandsmarkedet i 2017. Derfor ser vi med bekymring på utviklingen av de proteksjonistiske strømningene i verden, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen. Som et lite land med en åpen økonomi har Norge alt å tape dersom de internasjonale systemene svekkes eller fragmenteres.

Blant innlederne på konferansen er statsminister Erna Solberg, FNs Global Compact sjef Lise Kingo, utenriksminister Børge Brende, finansminister Siv Jensen, FNs generalforsamlings utsending for bærekraftsmål og klima ambassadør Kamau, samt toppledere for en rekke norske og internasjonale rederier og selskaper.

-Handel er også en viktig driver for stabiliserende relasjonsbygging på tvers av landegrenser. For hvert møte mellom politikere på høyt nivå finner det sted tusenvis av møter mellom folk i næringslivet som utvikler felles prosjekter, vennskap, kunnskap og toleranse på tvers av nasjonale, ideologiske, etniske og kulturelle grenser, sier Henriksen.

Global Outlook Conference 2017