Årskonferanse 2018: Tenk Hav

Over 400 toppledere fra næringslivet, politikere, beslutningstakere, studenter og elever var samlet i Skur 13 i Oslo på Rederiforbundets Årskonferanse 2018 12. april. -Tre ting er avgjørende for vår næring de neste årene; klimaendringer og nye klimakrav, digitalisering og bærekraftig utvikling, sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg i sin tale.

- I årene fremover vil det utvikle seg nye muligheter for utvinning av fornybar energi, økt matproduksjon samt høsting av andre naturressurser, mineraler og medisiner fra havet. Det er i havdypet mange av fremtidens løsninger finnes. Nye muligheter i havet representerer nye muligheter for den norske maritime klyngen, sa Solberg.

President i Norges Rederiforbund Hans Olav Lindal ga i sin velkomsttale en status for næringen.

- Næringens globale fotavtrykk betyr at de utenrikspolitiske overskriftene kan endre handelsmønstre, investeringer og årsresultater. Ingen andre næringer blir så umiddelbart påvirket av utviklingen i alle deler av verden, sa Lindal.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide påpekte at havet er av viktig strategisk betydning for Norge og alltid har vært en viktig del av nordmenns liv, politikk og næringsliv.

- Norges fremtidige vekst og sikkerhet er også avhengig av en bærekraftig utvikling av havet, sa Eriksen Søreide.

Norges Rederiforbund er den første rederiorganisasjonen i verden som har formalisert sitt engasjement med WFP, og signerte en treårig samarbeidsavtale i fjor. Rederiforbundet bistår WFP ved å identifisere fartøy som kan gi rask assistanse under en nødssituasjon.

Sjefen for World Food Programme, David Beasley takket for innsatsen norsk skipsfart har bidratt med de siste årene. -Hver dag seiler nærmere 40 skip med mat til fattige på alle hav, halvparten av disse skipene er norske, sa Beasley under sitt innlegg.

Globale utviklingstrekk, muligheter og utfordringer ble diskutert av leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, direktør for DNB Oceans Kristin Holth og Ayesha Wolasmal i WHO.

H.M. Kongen møtte elever fra Elvebakken Videregående Skole under konferansen. De skulle i løpet av dagen bygge eller ferdigstille skip eller ubåter som viste ny teknologi.

NTNU-studentene Emile Dahl, Fredrik Samdal Solberg og Jonas Hopsdal vant en studentkonkurranse høsten 2017. Da skulle de på 48 timer finne den beste løsningen og teknologien på utfordringene med plast i havet.  Under Tenk Hav presenterte de sine løsninger.

-Vi må løse problemene langs de store elvene i Asia med egne anlegg, vi kan benytte skipsfarten til frakt av plast og vi kan fjerne mikroplast med en AUV, sa studentene under sitt engasjerende innlegg.

I løpet av ettermiddagen ble temaene havets helse, energi og digitalisering diskutert. Blant innlederne var blant andre Leyla Acaroglu, provokatør og 2016 UNEP Champion of the Earth, generalsekretær i WWF Bård Vegar Solhjell, Associated professor ved Stockholm Resilience Centre, Henrik Österblom, professor ved NHH Roar Ådland, Senior Vice President and Regional Manager i DNV GL, Jon Rysst, Vice President Strategy & Innovation New Energy Solutions i Statoil, Sonja C. Indrebø, SVP Industrial Investments, Wilhelmsen, Jan Eivind Wang, EVP Production Yara, Tove Andersen, Program Manager Autonomy, Kongsberg Maritime, An-Magritt Ryste og CEO Maindeck, Sasan Mameghani.