Invitasjon til seminar om det grønne skiftet

Storbritannia er en viktig maritim partner for Norge. Norges Rederiforbund og Det norsk-britiske handelskammeret inviterer 25. oktober, 17.00 – 18.00, til et seminar om det grønne skiftet i maritim næring, med fokus på fremtidsrettede grønne løsninger og potensialet for økt bilateralt samarbeid.

Norges Rederiforbund og Det norsk-britiske handelskammeret inviterer 25. oktober, 17.00 – 18.00, til et seminar om det grønne skiftet i maritim næring, med fokus på fremtidsrettede grønne løsninger og potensialet for økt bilateralt samarbeid.

Webinar og seminar

Seminaret foregår i Norges Rederiforbunds lokaler og vil bli streamet i sin helhet. Men det er også åpnet for å ha et begrenset publikum i salen. Vi håper at flere av dere har lyst å delta.

Mottakelse etter seminaret

Etter seminaret inviteres det til en mottakelse med enkel servering. Mottakelsen er for Norges Rederiforbunds medlemmer og medlemmer av det norsk britiske handelskammeret det er også forventet deltagelse fra den britiske ambassaden i Oslo. Mottakelsen er fra kl 18:00.

Indiker ønsket deltagelse i linken her. 

Om artikkelen

Fra

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print