Årskonferanse 2021

Rederiforbundet inviterer til digital årskonferanse 18 mars 2021 fra kl 10.00-12.30 - direkte fra Bergen og Oslo.

Covid-19 har endret verden slik vi kjente den, og ikke minst hatt store konsekvenser for skipsfarten både i Norge og internasjonalt. Oppsiden er at vi ser nye muligheter og at vi utvikles raskere i møte med nye ideer og løsninger. Nedsiden er fortsatt stor usikkerhet både økonomisk og politisk i hele verden. Handelsmønstre, investeringer og strategier endres. 

Samtidig har det grønne skiftet kommet enda høyere på agendaen. EUs Green Deal og dens påvirkning på næringen og generelle rammevilkår for ny industri, er sentrale temaer. Norges Rederiforbund har satt seg svært ambisiøse klimamål. Vi ønsker å være en sentral del av det vi nå oppfatter som et sterkt momentum i det grønne skiftet. 

På konferansen ønsker vi å belyse muligheter og utfordringer for skipfarten og maritim næring. I tillegg vil vi vise frem noen av de unike prosjektene næringen allerede arbeider med.  

 

Om artikkelen

Fra

Til

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print