Invitasjon til flaggfrokost i Oslo torsdag 16. februar 2023

I samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, Maritimt Forum og Norges Rederiforbund har vi den glede å invitere deg til Flaggfrokost "Sikkerhet og beredskap med norsk flagg i hekken".

Flaggfrokost "Sikkerhet og beredskap med norsk flagg i hekken"
Torsdag 16. februar 2023 kl. 08.30 - 10.30

Sted: Norges Rederiforbund, Rådhusgata 25, Oslo

Du er velkommen til lett frokost og mingling fra kl. 08.30 - 09.00 etterfulgt av

spennende innlegg fra:

Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg 
og mange flere fra den maritime næringen kommer. 

Dersom du allerede har meldt deg på, tusen takk.
Du trenger ikke å melde deg på en gang til, men inviter gjerne med deg en kollega. 

Meld deg på her